Hüquqşünaslar Fransanın online!


İtaliya: prosessual Məcəllələrinə


Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, o giudice puo' nominare bir tərcüməçi. Quando occorre procedere all 'esame di documenti che non sono in lingua italiana, o giudice puo' nominare bir traduttore, o quale presta giuramento a norma dell articolo precedente. Zaman kimsə bilmir italyan olmalıdır gəlməyə məhkəməyə hakim təyin edə bilər, tərcüməçi Hər bir ifaçı əvvəl həyata öz funksiyalarını gətirmək lazımdır ki, and məhkəmə qarşısında çıxış edəcək vicdanla öz öhdəlikləriZaman başlamaq lazımdır baxılmağa sənədlər yazılmışdır italyan hakim təyin edə bilər tərcüməçi idi ki, kimi and içdi uyğun olaraq əvvəlki maddəsi.