Hüquqşünaslar Fransanın online!


Köməkçi - Müəyyən hüquq Lüğəti


Hüquq edilmişdir ki, törəmə şirkəti olan şirkət, əlli kapitalı idi formalaşıb əmanətlərin həyata keçirilən digər şirkət adlanan ana şirkətin verir ki, bir qayda olaraq, rəhbərlik, idarəetmə və nəzarət vasitəsilə bir və ya bir neçə şəxsin, idarə və ya idarə edən, təyin Qeyd etmək lazımdır ki, törəmə şirkəti ola bilər, ümumi olaraq iki və ya bir neçə şirkətlər bölüşür əlli təcrübəsi kapital haqqında olan yuxarıda deyildiyi kimi Şuralarının, idarə heyəti və müşahidə şuralarının bu şirkətlərin tez-tez var, eyni tərkibiFilial fərqli agentliyinin ya 'succursale'ki, bu şirkətin hüquqi şəxs deyildir, lakin sadə xidmətlər, biznes, bununla belə, kiçik bir fərq ondan ibarətdir ki, filial və iqtisadi əhəmiyyəti var və daha çox yayılmış, daha agentliyinin ki, şöbələri yerləşir rəhbərliyi altında bir və ya bir neçə malik şəxslərin ümumi hüquq, idarəetmə, və o ki, var, müəyyən maliyyə muxtariyyət.