Hüquqşünaslar Fransanın online!


Məhkəmə hakimiyyəti, Məhkəmə müdafiəsi üçün böyüklər və uşaqlar


Məhkəmə qorumaq üçün böyüklər və uşaqlar (əvvəllər Məhkəmə işləri üzrə qəyyumluq.) göstərir bacarıqları kodu mülki isveçrə təyin orqanı müdafiəsi üzrə böyüklər və uşaqlareləcə də orqanın borcludur qəbul etmək üçün zəruri tədbirlər təminat verilməsi. daşınmaz əmlak. O. ibarətdir: COPMA: Yenidən baxılması haqqında qanunvericiliyin qəyyumluq Konfransda birləşmiş kantonların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində uşaqlar və böyüklər Adam var ki. iqtidar və təmsil etmək missiyasını (hərəkət adından öz etibarnaməni vermiş şəxsin hüquqi aktda. Məhkəmə. bir qayda olaraq. vəkil Məhkəmə hakimiyyəti biridir üç hakimiyyət qollarının Dövlət. Ayrıca qanunvericilik (Böyük Şurası) və müvafiq icra hakimiyyəti orqanları (Dövlət Şurası). öz missiyasını yerinə yetirir müstəqillik birləşdirən bütün nüsxə məsələləri ilə məşğul olan ədalət Cenevrədə.