Hüquqşünaslar Fransanın online!


SET Yüklənir tənbeh, cərimə və cümlələr haqqında pul - portal nazirliyinin iqtisadiyyat və maliyyə


əməliyyatları yerinə yetirir və uçotunu aparır

Məsul görə cərimələrin tutulması və hökmlərinin pul prosedurları həyata keçirir bərpa nəzərə alınmaqla