Hüquqşünaslar Fransanın online!


Ödənilməsi barədə qəbz borcunun: təsdiq tam geri - Şablon e-poçt pulsuz


Sizdə verilmiş pul-birinə, o da gəlir, siz tam ödəmək Bu məbləğ uyğun hazırdır ki, mən ona razılıq tarixi, tam həcmdə bu gün Bu sənədi ləğv edir, deməli, borcun etirafı müəyyən edilmiş tarixə qeyd edin. Bunu etmək üçün, və iddia edirlər ki, hüquq Əslində yer, tarix

İmza kreditor və borcalanın (əvvəl bildiriş"tanış oldum və bəyəndim') Düşünmək, yazmaq, bu sənəd iki nüsxədə: biri sizin üçün başqa sizin üçün dost.

Kreditlər fərdlər arasında qaydalarına uyğun olaraq, müqavilə kredit bütövlükdə: mükafat, azad, habelə aktın tərtib olunması və vergi bəyannaməsində, üzərində məbləği.