Hüquqşünaslar Fransanın online!


ADİTİON: Müəyyənləşdirilməsi ADİTİON


sistem əmlak olan fərqli olaraq

O nəzərdə tutur ki

öz-özlüyündə heç bir hüquq varisi

zəng qanuni miras pops ki.