Hüquqşünaslar Fransanın online!


Vəkil


Qəbul etmək üçün Bütün məlumat işləri necə anlamaq Ədalət və bilmək, nə zaman müraciət etmək məsləhət. Zaman və nə üçün müraciət etmək məsləhət. Necə və harada məhkəməyə müraciət etmək Milli Şura vəkillər anlamaq kömək edəcək

Milli Şura vəkillər (CNB) ictimai faydalı malik olan hüquqi şəxs statusu yaratdığı qanuna uyğun olaraq, - ilə otuz bir dekabr -cı il.

-ci ildən başlayaraq, bu müəssisəni təmsil edən və bütün vəkillərin Fransa.

O, var qanunun konkret vəzifələri tənzimləyən təşkilatı olan peşə.