Hüquqşünaslar Fransanın online!


Varislik payı əmlak və ehtiyat irsi


Qalan diri-diri, varis qaydada, qanunla müəyyən edilmiş O, geri çəkilmək bilər, hətta vəsiyyət Nə üçün gələcək varisi imtina edə bilər, öz pay miras almaq lazımdır rəyi"paktı imtina vərəsəlik", edir bu etibarsız müdafiə mirasƏgər vəsiyyətnamə uyğun olmayan miras, o yox avtomatik, heç kim orada, gərək əvvəlcə ola etiraz varisləri qanunla.

Mövcud miqdar, pay miras, artıq olan-də miras və onun malik olan, buna görə də ola bilər sərbəst sərəncam vermək. İnsanlar var ki, varislərinin qorunur miras ola bilər, onların bütün irsi.